Feedback

Anything wrong or missing on this page? Please let us know!

Please don't use this for job-applications or promoting your company: we will delete your messages

Name and/or email are *not* required.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

Zand-klei en en grindwinning

Sand and gravel

General properties

Vessel type: 
sp
Flag: 
NL

Page review

Status: 
Active

Last Updated

19 weeks 4 days ago

History

TimeframeEquipmentManagerReview
Review: 
--

About this equipment

Zandwinning
Voor de wegenbouw , nieuwe woon- en industriegebieden. 18 miljoen m3 meter ophoogzand per jaar uit zee d.m.v. sleephopperzuigers, die dit op ruim 20 meter diepte en minimaal 15 km uit de kust uit de Noordzee opzuigen. Verder nog eens 85 miljoen m3 voor de kustbescherming en uitbreiding.

Duurzame klei: Winning geeft nieuwe natuur terug en voorkomt overstromingen. Klei wordt gebruikt voor de bakstenen en keramische dakpannen industrie. Werd ook gebruikt ter afdichting en bekleding van dijken en bodems van kunstmatige eilanden zoals het IJsseloog.

Grind wordt gewonnen uit de rivier of uit zee
Riviergrind ofwel Berggrind wordt voor 90% op een natte manier gewonnen in Limburg. Ongeveer 5 miljoen ton per jaar Zie hiervoor ook info Consortium Grensmaas – www.grensmaas.nl
Zeegrind wordt vrijwel niet meer gewonnen daar de Klaverbank in het Noordwestelijke deel van de Noordzee meer natuurbescherming geniet. Veel zeegrind wordt gewonnen door Engelse bedrijven met daarvoor speciaal ingerichte hopperzuigers met losinstallaties

Images

vinkeveense_plassen_lwegenaanlegt_20.pg_kleirijperij

Videos

Zand- en grind winning voor de betonindustrie
Zand- en grind winning
See video
Zandwinning Oosterweilanden
See video
Zandwinning uit zee
See video
Grindverwerking Limburgse Maas
See video
Stoombaggermolen de Merwede 1

Technical files and datasheets

No files available