Feedback

Anything wrong or missing on this page? Please let us know!

Please don't use this for job-applications or promoting your company: we will delete your messages

Name and/or email are *not* required.

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

This website is for sale

If you are interested, please contact us via webmaster@dredgepoint.org

Thank you,
The Dredgepoint Team

Milieu baggeren

Environmental dredging

General properties

Vessel type: 
SP
Flag: 
NL

Page review

Status: 
Active

Last Updated

1 week 1 day ago

History

TimeframeEquipmentManagerReview
Review: 
--

About this equipment

Milieu baggeren - Slufter Rotterdam
Slufter: 1986-1987 grootschalige opslagplaats (depot) voor sterk vervuild slib hoofdzakelijk afkomstig van het onderhouds- baggeren in de vaargeulen en havenbekkens van Rotterdam. Voor die tijd werd deze baggerspecie gewoon in de Noordzee gedumpt.

Milieu baggeren - IJsseloog

Kunstmatig eiland midden in het Ketelmeer aangelegd om de zeer verontreinigde grond uit het meer in een depot te bergen
Deze slib is in de jaren 1950 tot 1990 aangevoerd door de IJssel.
De aanleg duurde van 1996 t/m 1999 en daarna kon men beginnen om het meer te saneren en werd er 14 miljoen m3 in het aan alle kanten afgeschermde depot gestort. Nu is het een mooi natuurgebied.

De Marker Wadden  is een groot project dat zorgt voor het natuurherstel van het Markermeer. Door de aanleg van natuureilanden met zand, klei en slib uit het Markermeer komt nieuwe natuur tot ontwikkeling. Zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk recreatie-eiland. 

Images

DeSlufter Maasvlakte

Videos

See video
Het IJsseloog
See video
De Slufter Maasvlakte
See video
Marker Wadden

Technical files and datasheets

No files available